Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

 

Vyrábíme:

  • jímky

  • septiky

  • vodoměrné šachty

  • nádrže pro chem a potr. průmysl

  • PVC kryty do rozvaděčů

  • výrobky z plastů pro stavebnictví, potr. a chem. průmysl

  • bazény

  • ohýbání a tváření polykarbonátu a plexi

 

 

Pokud není možno daný objekt napojit na obecní či městskou kanalizaci, nějakých důvodů nelze vybudovat čistírnu odpadních vod nebo nelze instalovat dostatečně velkou bezodtokovou nádrž – žumpu, pak se nabízí se řešení v podobě septiku.Celoplastové septiky splňují podmínky ČSN 756402 z roku 1998. Septiky se zařazují v dolním rozsahu této normy jako mechanické a biologické předčištění před hlavní čistící stupeň, kterým je obvykle zemní filtr, vegetační čistírna, nebo biofilmový roztok. Jako jediný čistící prvek je možno navrhnout celoplastový septik pouze se souhlasem příslušných schvalovacích orgánů. Septiky se používají na splaškovou vodu z WC, koupelen, umývadel a kuchyňských dřezů. Odpadní voda přiváděná do septiku by neměla obsahovat větší množství tuků. Do septiku nesmí být přiváděna povrchová voda !
Moderní septiky

Septiky jsou vodotěsné celoplastové, obdélníkové nebo válcové nádrže svařené z polypropylénových desek tloušťky 8 – 15 mm. Použitý materiál je 100% polypropylén. Konstrukční uspořádání septiků je tříkomorové. Jednotlivé komoryseptiku jsou od sebe odděleny příčkami s otvory. Samotná nádrž je opatřena přítokovým a odtokovým potrubím. Místo přítoku a odtoku je označeno. Stropní deska kruhových nádrží má jeden otvor Ø = 800 mm, u hranatých nádrží má dva kontrolní otvory o světlosti 600 x 600 mm, které jsou opatřeny víky s možností vstupu do jednotlivých komor septiku.